Badania Marketingowe

Cenny klient: audyty + premiowanie

Połącz badania i program motywacyjny dla sprzedawców w spójny system lojalnościowy.

Technika Cenny Klient to efekt synergii Grupy VSC. Łączy badania SecretClient® i program motywacyjny lub lojalnościowy dla pracowników. W zależności od przyjętej strategii premiowani mogą być poszczególni sprzedawcy lub całe zespoły handlowe, które podczas audytów Tajemniczy Klient spełnią określone wymagania i standardy. 

Benefitami w Cennym Kliencie mogą być nagrody finansowe, bony, vouchery, nagrody rzeczowe z katalogu nagród, nagrody integracyjne, wspólne wyjazdy i imprezy. Nagrodami mogą być również punkty w programie motywacyjnym dla sieci sprzedaży, pozycja w firmowym rankingu, dyplomy, statuetki.

Cenny Klient pomaga pozyskać ambasadorów marki, tj. sprzedawców rekomendujących wskazane produkty i usługi. Jak wiadomo, znaczenie ambasadorów marki w sprzedaży jest ogromne i wynika z siły nawiązywanych przez nich bezpośrednich kontaktów z klientami i znaczenia roli doradczej.

Cenny Klient to również technika, która buduje lojalność całych kanałów dystrybucji, wzmacnia relacje oraz dostarcza wartościowych raportów i analiz. Umożliwia prowadzenie zdrowej rywalizacji pomiędzy pracownikami, sklepami, oddziałami oraz pomaga w szkoleniach i rozwoju relacji z pośrednikami.

Cenny Klient sprawdzi się wszędzie tam, gdzie od aktywności sprzedawców, ich wiedzy i rekomendacji uzależniona jest sprzedaż i pozycja konkurencyjna firmy. 

Poczuj moc Cennego Klienta w swojej firmie i wybierz korzyści: 

  • Pozytywna motywacja personelu, który chętniej przyswaja i stosuje firmowe standardy jakości obsługi klienta. 
  • Pozyskanie ambasadorów marki, prowadzących aktywną sprzedaż i rekomendujących klientom wskazane produkty i rozwiązania.
  • Zwiększenie efektywności działań merchandisingowych w sieciach sprzedaży.
  • Wzrost akceptacji personelu dla różnorodnych badań, prowadzonych w ich miejscu pracy, w tym dla badań Mystery Shopping.
  • Dzięki systemowi nagród i benefitów lepszy odbiór badania jakości obsługi. Wizyty Tajemniczego Klienta nie kojarzą się wyłącznie z kontrolą.
  • Możliwość wyłonienia firmowych liderów i pozytywnych przykładów, które zwiększą efektywność szkoleń.
  • Zachęcenie personelu punktów sprzedaży do przyswajania i poszerzania wiedzy na temat oferty firmy, udziału w szkoleniach i e-learningach.

Metoda Cenny Klient łączy wieloletnie doświadczenia 3 obszarów usług Grupy VSC: badań Mystery Shopping, budowy i obsługi programów lojalnościowych i nagród oraz badań satysfakcji klienta w ramach Polskiego Programu Jakości Obsługi. To kwintesencja synergii i możliwości Grupy VSC.

Dlaczego warto łączyć badania i programy motywacyjne?
Badania jakości obsługi w sklepach, bankach, restauracjach, na stacjach paliw, w urzędach i punktach usługowych przynoszą szereg korzyści. Pozwalają diagnozować silne i słabe strony, szanse i zagrożenia firmy w sieci sprzedaży. Odgrywają także w pewnym stopniu rolę motywacyjną, ponieważ świadomość prowadzonych badań wśród objętych nimi pracowników, zwykle podnosi efektywność. Łącząc badania z odpowiednio skonstruowanym systemem motywacyjnym, można uzyskać wzmocnienie tego efektu. Wprowadzenie systemu nagród znacznie poprawia zaangażowanie pracowników, którzy w badaniach dostrzegają już nie tylko element kontroli pracy i zagrożenie, ale szansę na osiągnięcie dla siebie konkretnych korzyści i benefitów.

Kij i marchewka
Chociaż wewnętrzna komunikacja marketingowa, kierowana do pracowników firm przedstawia badania jakości obsługi w punktach sprzedaży jako szansę na zwiększenie efektywności i zebranie danych statystycznych, które pozwolą na dalsze doskonalenie przedsiębiorstwa, to zwykle w percepcji personelu sklepów badania te pełnią rolę “kija”. Pozwalają bowiem krytykować i karać – tak  są odbierane przez część badanych pracowników. Technika Cenny Klient równoważy efekt “kija” wprowadzając “marchewkę”, czyli przyjazną zachętę w postaci nagrody. Dzięki temu badania jakości obsługi klienta stają się elementem systemu motywacji i budowy lojalności, co radykalnie poprawia wizerunek firmowego Tajemniczego Klienta, wprowadza w firmie zdrową rywalizację oraz pomaga w rozwoju marketingu relacji z pracownikami i pośrednikami firmy, którzy również mogą być objęci programami Cenny Klient.