Kontakt

Co możemy
zrobić dla Ciebie
i Twojej firmy?

Grupa VSC
ul. Gwiaździsta 66 (Sky Tower)
53-413 Wrocław, Polska / Poland
tel. +48 71 799 89 59
NIP: 899-255-54-48

Badania marketingowe

Departament SecretClient®, badania Tajemniczy Klient, store-check, CAWI, CATI, NPS,
benchmarking konkurencji, opracowanie standardów obsługi klienta.

+48 71 799 89 59 wew. 22
+48 71 799 89 59 wew. 26
+48 71 799 89 59 wew. 31
+48 71 799 89 59 wew. 37
e-mail: polska@secretclient.pl

Polski Program Jakości Obsługi

Gwiazdy Jakości Obsługi, Program Odpowiadamy Klientom, raporty branżowe,
badanie satysfakcji klientów, badania opinii i rekomendacji konsumentów.

+48 71 799 89 59 wew. 41
+48 71 799 89 59 wew. 42
+48 71 799 89 59 wew. 44
e-mail: program@jakoscobslugi.pl

Programy lojalnościowe

Systemy lojalnościowe, programy lojalnościowe, motywacyjne i konkursy.
Kompleksowa obsługa, opracowanie, wdrożenie i obsługa, logistyka nagród.

+48 71 799 89 59 wew. 25
+48 71 799 89 59 wew. 32
+48 71 799 89 59 wew. 34
+48 71 799 89 59 wew. 35
+48 71 799 89 59 wew. 39
e-mail: kontakt@programylojalnosciowe.pl

VSC Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, NIP 899-255-54-48, REGON 020203207
Zarej. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydz. Gospodarczy pod nr KRS 0000463736. Wysokość kapitału zakładowego: 1.030.000 zł.

Zapraszamy do kontaktu!

Co możemy dla Ciebie zbadać i usprawnić?

+48 71 799 89 59 wew. 22
+48 71 799 89 59 wew. 26
+48 71 799 89 59 wew. 31
+48 71 799 89 59 wew. 37
e-mail: polska@secretclient.pl