Kontakt

Co możemy
zrobić dla Ciebie
i Twojej firmy?

Grupa VSC
ul. Grabiszyńska 186/2B/2
53-235 Wrocław, Polska / Poland
tel. +48 71 799 89 59
NIP: 899-255-54-48

Badania marketingowe

Departament SecretClient®, badania Tajemniczy Klient, store-check, CAWI, CATI, NPS,
benchmarking konkurencji, opracowanie standardów obsługi klienta.

+48 71 799 89 59
e-mail: polska@secretclient.com

Polski Program Jakości Obsługi

Gwiazdy Jakości Obsługi, Program Odpowiadamy Klientom, raporty branżowe,
badanie satysfakcji klientów, badania opinii i rekomendacji konsumentów.

+48 71 799 89 59 wew. 20
e-mail: program@jakoscobslugi.pl

Programy lojalnościowe

Systemy lojalnościowe, programy lojalnościowe, motywacyjne i konkursy.
Kompleksowa obsługa, opracowanie, wdrożenie i obsługa, logistyka nagród.

+48 71 799 89 59 wew. 30
+48 71 799 89 59 wew. 31
e-mail: kontakt@programylojalnosciowe.pl

VSC Sp. z o.o. Sp.k. ul. Grabiszyńska 186/2B/2, 53-235 Wrocław, NIP 899-255-54-48, REGON 020203207
Zarej. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydz. Gospodarczy pod nr KRS 0000463736. Wysokość kapitału zakładowego: 1.030.000 zł.

Zapraszamy do kontaktu!

Co możemy dla Ciebie zbadać i usprawnić?

+48 71 799 89 59 wew. 50
+48 71 799 89 59 wew. 51
e-mail: polska@secretclient.com