Zasięg i audytorzy

Zasięg, szybkość
i odpowiednia
rotacja
Tajemniczych
Klientów.

Masz więcej pytań?

Dowiedz się więcej od naszych Project Managerów:

Skorzystaj z 24 lat doświadczeń.

+48 71 799 89 59
wew: 50, 51

polska@secretclient.com

Największa sieć Tajemniczych Klientów w Polsce

Na przestrzeni 22 lat zbudowaliśmy sieć 50.000 audytorów Mystery Shopping, z 6.000 miejscowości, ulokowanych zarówno w dużych aglomeracjach jak i w średnich i małych miejscowościach. To największa tego typu sieć w Polsce. Fakt, iż Tajemniczy Klienci dobrze znają swoją okolicę, zwiększa naturalność audytów oraz podnosi wiarygodność uzyskiwanych obserwacji, danych, wniosków i rekomendacji.

Ogromny zasięg sieci SecretClient® pozwala na szybsze uruchomienie i realizację badań oraz zapewnia to, o czym niektórzy badacze zapominają – odpowiednią rotację audytorów, aby nie stali się rozpoznawalni dla personelu badanych placówek. Dobrze jest, gdy Tajemniczy Klienci nie przyjeżdżają na audyty samochodami z obcymi rejestracjami, co nie tylko buduje zaufanie badanych sprzedawców, ale także zmniejsza koszty dojazdów i całego badania.

Segmentacja i systemy kontroli Mystery Shopper

Baza analityczna SecretClient® pozwala ściśle wyselekcjonować grupy docelowe interesujące naszych Klientów, np. gospodynie domowe, kierowców, klientów banków, osoby z dziećmi, wymagających klientów ekskluzywnych hoteli, drwali, itp. Audytorzy w wieku 18-75 lat, o różnych profilach społeczno-demograficznych, dobierani są do każdego badania pod kątem ustalonych cech i umiejętności. Aż 80% audytorów to osoby pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą.

Każdy Mystery Shopper objęty jest specjalnym systemem kontroli i motywacji, obejmującym ocenę jakości i języka ankiet, terminowość współpracy oraz autorski system rang. W trosce o wysoką jakość badań Tajemniczy Klienci podlegają weryfikacji etatowych koordynatorów.

Informacje dot. największej sieci tajemniczych klientów na podstawie Rocznika Polskiego Towarzystwa Badaczy Runku i Opinii – PTBRiO, Edycja XVII.

Zapraszamy do kontaktu!

Co możemy dla Ciebie zbadać i usprawnić?

+48 71 799 89 59 wew. 50
+48 71 799 89 59 wew. 51
e-mail: polska@secretclient.com

Akademia wiedzy- sieć Mystery Shopper

Kim są Tajemniczy Klienci?

Tajemniczy Klient zwany także: Mystery Shopper, Mystery Client, Tajny Klient, Secret Client, Audytor, Secret Customer, Klient Testowy, Store Checker – to osoba biorąca udział w badaniu jakości obsługi klienta techniką Mystery Shopping. Zgodnie z otrzymanym scenariuszem wciela się w rolę określonego typu klienta i w zależności od typu badania udaje się do wskazanej placówki bądź nawiązuje kontakt zdalny, aby sprawdzić jakość obsługi oraz standardy. Mystery Shopper Występuje w wielu odmianach w zależności od branży, np. Tajemniczy Klient banku, Mystery Guest czy Sekretny lub Tajemniczy Gość w branży hotelowej i restauracyjnej, Tajemniczy Pacjent w aptekach i przychodniach, Secret Shopper lub albo Shop Controler w sieciach handlowych, Service Checker w firmach usługowych i serwisach napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, Mystery Call – sprawdzający jakość obsługi telefonicznej, Secret Web Analyser, Secret User – czyli audytor całej ścieżki korzystania z produktu lub usługi, Ghost Client, itp.

Jak wygląda współpraca w roli Tajemniczego Klienta?

Nie każdy nadaje się do roli audytora SecretClient®. Wymagamy nie tylko sumienności, ale także obiektywizmu, czyli zdolności oddzielenia własnych emocji od faktów i zdarzeń. Mystery Shopper nigdy nie może dać się ponieść emocjom. Musi mieć dobrą pamięć, ponieważ przygotowując się do badania należy opanować scenariusz, a podczas wizyty zapamiętać wiele różnych elementów, a następnie opisać je jasnym i poprawnym językiem.Udział w badaniach jest zajęciem dorywczym, a ilość badań zależy od stażu, miejsca zamieszkania oraz jakości wypełnianych ankiet. To także bardzo ciekawe doświadczenie dla osoby, której zależy na poprawie jakości obsługi w swojej okolicy.

Kto może zostać Mystery Shopperem?

Możesz zostać Tajemniczym Klientem, jeżeli jesteś dobrym obserwatorem lub obserwatorką, zależy Ci na poprawie jakości obsługi w Polsce, nie boisz się ludzi i masz w sobie nieco zdolności aktorskich, ponieważ wizyty w sklepach i punktach obsługi w ramach badań jakości obsługi, wymagają realizacji ustalonych scenariuszy i zachowania się zgodnie z nimi, a niejednokrotnie mogą wymagać wcielania się w różne typy klientów, nie tylko przeciętnego klienta, ale także np. klienta bardzo wymagającego, czy trudnego klienta, który nie zgadza się ze standardami firmy, ma inne zdanie na temat jej produktów, itp. Ważne jest także to, czy jesteś komunikatywna lub komunikatywny, potrafisz poprawnie, jasno pisać w języku polskim, ponieważ ten typ badań marketingowych wiąże się nie tylko z wizytami w terenie, odwiedzaniem sklepów i punktów obsługi, ale również wymaga umiejętności jasnego spisania Twoich wrażeń, wypełnienia formularza badawczego, rozwinięcia odpowiedzi o własne komentarze, opinie, itp.

Warunki udziału w badaniach Mystery Shopping

Co jest potrzebne, aby zostać audytorem w badaniach Tajemniczego Klienta?? Musisz mieć skończone 18 lat, być osobą komunikatywną i otwartą, czyli nie bać się ludzi, z których pracę będziesz oceniać odwiedzając różne sklepy, punkty sprzedaży i obsługi, banki, itp. Bardzo ważna jest także uczciwość i rzetelność, ponieważ na podstawie tego co zrelacjonujesz, firmy podejmują ważne działania, przeprowadzają szkolenia personelu, modyfikują standardy obsługi klienta. Istotna jest również kultura osobista i wyważenie – nie możesz dać się łatwo ponieść emocjom. Zwracamy także uwagę na znajomość zasad ortografii i interpunkcji oraz umiejętność jasnego formułowania myśli i spostrzeżeń w raportach pisemnych. Ze spraw technicznych, konieczny będzie dostęp do Internetu, umiejętność obsługi podstawowych aplikacji, przyda się również dostęp do aparatu fotograficznego (np. w telefonie). Samochód nie jest konieczny, ale może się przydać – poszerzając zasięg okolicy, którą możesz badać, a w niektórych badaniach Mystery Shopping poszukujemy wyłącznie Tajemniczych Klientów posiadających samochody, np. w badaniach stacji paliw, serwisów samochodowych, itp.

Jak zostać Tajemniczym Klientem?

Po pierwsze należy zgłosić chęć współpracy przy realizacji badań i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie audyty.secretclient.com To system SecretClient® Grupy VSC, który stanowi platformę komunikacji w zakresie projektów Mystery Shopping. Poprzez wypełnienie formularza kandydat na Tajemniczego Klienta dostarcza informacji istotnych z punktu widzenia ewentualnych zaproszeń do udziału przy realizacji konkretnych badań. W systemie tym Tajemniczy Klient zgłasza się również na wybrane badania marketingowe i uzupełnia ankiety. Kandydat na Tajemniczego Klienta SecretClient powinien pokazać, że jest dobrym obserwatorem, warto więc również zgłaszać własne opinie na portalu jakoscobslugi.pl W ten sposób pokażesz nam swoje możliwości i zyskasz punkty w naszym systemie i wyróżnisz się na tle innych osób w Twojej okolicy. Jeżeli spełniasz wymienione w poprzednim punkcie kryteria i chcesz uczestniczyć w naszych badaniach, prowadząc audyty jakości obsługi klienta w swojej okolicy, zarejestruj się w naszym systemie onlone, na naszej specjalnej stronie dla audytorów – zarejestruj się.

Jak wygląda współpraca w roli Mystery Shoppera?

Scenariusze audytów Mystery Shopping różnią się w zależności od szeregu zmiennych, np. branży w której prowadzimy badania marketingowe, od celu badania, typu reprezentowanego w badaniu klienta, itp. Mystery Shopper odwiedza wskazaną placówkę, sklep, bank, restaurację i realizuje ustalony scenariusz wizyty. Nawiązuje kontakt ze sprzedawcami, sprawdza ich przygotowanie i wiedzę, a także uprzejmość. Analizuje kompetencje i umiejętność rozmowy z klientem, dyskretnie sprawdza również wygląd placówki, dostępność materiałów informacyjnych i reklamowych i inne elementy wizualne oraz relacje marketingowe. Często w badaniu marketingowym ocenie podlega również porządek i czystość. Audytor musi wykazać się dobrą spostrzegawczością i pamięcią, podczas badania nie wolno mu robić notatek w sposób który mógłby wzbudzić podejrzliwość personelu. Musi zachowywać się naturalnie i zgodnie ze scenariuszem. Po wizycie Mystery Shopper dostarcza raport drogą elektroniczną w postaci ankiety, w której dokonuje oceny jakości obsługi klienta na odpowiedniej skali, uzasadniając to własnymi komentarzami.

Ile może zarobić Tajemniczy Klient?

Za współpracę przy realizacji każdego badania możesz otrzymasz wynagrodzenie na podstawie wcześniejszych ustaleń i umowy. Informacje na temat aktualnych badań Mystery Shopper otrzymuje drogą mailową lub telefoniczną, a także za pośrednictwem systemu online, w którym jest zarejestrowany. Kwota uzależniona jest od poziomu skomplikowania i czasochłonności audytu Tajemniczego Klienta i wynosi zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. W bardziej skomplikowanych badaniach, wiążących się np. ze spędzaniem w badanych miejscach dużej ilości czasu lub z wyjazdami wynagrodzenie może sięgać nawet kilkuset zł. Ilość badań zależy głównie od miejsca zamieszkania oraz jakości wypełnianych ankiet. Im lepiej spiszesz się w roli Tajemniczego Klienta, tym do większej liczby kolejnych badań Cię zaprosimy. Z pewnością jest to także bardzo ciekawe doświadczenie dla każdej osoby, której zależy na poprawie jakości obsługi w swojej okolicy.

Dołącz do najlepszych Tajemniczych Klientów!

Do badań SecretClient® w pierwszej kolejności zapraszamy najlepszych Tajemniczych Klientów. Zostań jednym z nich – to naprawdę nie jest trudne. Wystarczy zaangażowanie i sumienność. Przekonaj nas, że podczas zakupów zwracasz uwagę na jakość obsługi, potrafisz ją trafnie ocenić i czytelnie opisać, dlatego oprócz rejestracji w naszej bazie, zgłaszaj także próbki swoich umiejętności w postaci dowolnych obserwacji jakości obsługi. W ten sposób możesz wyróżnić się na tle innych Tajemniczych Klientów w Twojej okolicy, a także masz wpływ na poprawę jakości obsługi w sklepach, aptekach, bankach, stacjach paliw i restauracjach, z których korzystasz.

Masz firmę? Skorzystaj z badań Tajemniczych Klientów

Być może już kiedyś zastanawiali się Państwo, czy badania marketingowe dla Waszej firmy można zorganizować w oparciu o jej rzeczywistych klientów? Odpowiedź brzmi tak! Dzięki współpracy z Polskim Programem Jakości Obsługi możemy zaangażować do badań prawdziwych klientów konkretnych firm, np. odbiorców produktów lub usług Państwa przedsiębiorstwa, bądź Waszych konkurentów. To wyjątkowa wartość dodana SecretClient®. Co więcej, część naszych Tajemniczych Klientów jest w stanie przeprowadzić badanie jakości obsługi wspólnie z partnerem, dzieckiem – to szczególnie cenna opcja dla firm, w których pojawienie się w punkcie sprzedaży lub obsługi nie jednej osoby lecz większej grupy lub rodziny, zwiększa autentyczność audytu. Może to dotyczyć np. badania Mystery Shopping w salonach samochodowych, u deweloperów, w biurach podróży, sklepach meblowych, itp.

Lepsza koordynacja badań Mystery Shopper

Dlaczego etatowi koordynatorzy SecretClient® gwarantują wyższą jakość Mystery Shopping? Grupa VSC od lat zatrudnia etatowych koordynatorów sieci Tajemniczych Klientów, w przeciwieństwie do firm, opierających się na rozproszonych strukturach zespołu, pracy zdalnej, domowej, dorywczej, itp. Doceniamy nowoczesne struktury zarządzania i e-pracę, jako formy które mogą nieść określone oszczędności kosztów, jednak nadzór nad tak poważnym zagadnieniem, jak badania, na podstawie których firmy podejmują strategiczne decyzje, wymaga bardziej stabilnego i ściśle współpracującego ze sobą zespołu. Organizacja badań Mystery Shopping, rekrutacja i koordynacja Tajemniczych Klientów, kontrola ich pracy – to ogrom pracy i odpowiedzialności. Należy także zadbać o zapewnienie właściwej rotacji Tajemniczych Klientów w poszczególnych cyklach badań. Dlatego jesteśmy pewni, że etatowi koordynatorzy Grupy VSC zawsze staną na wysokości zadania, będą w stałym kontakcie z siecią oraz w razie potrzeb odpowiedzą na pytania naszych Klientów.

Korzyści synergii Grupy VSC

Dzięki synergii z Polskim Programem Jakość Obsługi, oferujemy bardziej życiowe scenariusze audytów Mystery Shopping, oparte o doświadczenia prawdziwych konsumentów, partnerów, pośredników. Co więcej, jesteśmy w stanie zaprosić do badań prawdziwych klientów wskazanych firm, zbadać klientów bądź pośredników konkurencji, wskazując ich silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Współpraca z Polskim Programem Jakość Obsługi, badającym satysfakcję w 200 branżach, umożliwia także benchmarking konkurencji oraz porównanie opinii tajemniczych i prawdziwych klientów. Analitycy i Klienci SecretClient® mają ekskluzywny dostęp do platformy jakoscobslugi.pl. Mogą także korzystać z opinii klientów zgłaszanych za pomocą aplikacji Premia360 na smartfony w tysiącach punktów obsługi w całej Polsce.