SecretClient® w mediach

/03.2015/ Tajemniczy Klient w Gazecie Wyborczej.

Na łamach jednego z największych dzienników w Polsce dzielimy się naszym doświadczeniem z zakresu badań jakości obsługi i satysfakcji konsumenta. Autorem artykułu w dodatku specjalnym z okazji Międzynarodowego Dnia Konsumenta jest Justyna Zając, kierująca w Grupie VSC Departamentem Badań SecretClient®.


Tajemniczy klienci poprawiają jakość obsługi.

Międzynarodowy Dzień Konsumenta to znakomita okazja, żeby przyjrzeć się jakości obsługi klientów z perspektywy zarówno ich samych, jak i firm, z usług których korzystają. Grupa VSC pod marką SecretClient® od 17 lat prowadzi badania Tajemniczego Klienta w Polsce. Swoimi działaniami umożliwia każdemu z nas wpłynięcie na jakość obsługi w swojej okolicy. Jak to możliwe? Po prostu oprócz raportów i analiz, które otrzymuje firma zlecająca badanie Mystery Shopping, każdy audytor pozostawia w badanych sklepach, bankach, aptekach, restauracjach oraz stacjach paliw trwały ślad – z naszych badań wynika, że już sama świadomość prowadzonych badań wpływa pozytywnie na pracę i postawy personelu.

Praca Tajemniczego Klienta w praktyce.

Osoba biorąca udział w badaniu wciela się w rolę „zwykłego”, czyli przeciętnego klienta, bądź realizuje scenariusze przygotowane dla określonych typów konsumentów i grup docelowych. Mystery Shopper udaje się do wskazanej placówki w celu sprawdzenia w niej jakość obsługi. Nawiązuje kontakt z pracownikami, na podstawie których ocenia ich kompetencje, komunikatywność, przyjazność i wiedzę. Dyskretnie kontroluje również elementy wizualne lokalu, ekspozycję, porządek, etc. Po swoich wizytach Tajemniczy Klienci dostarczają raporty w postaci elektronicznej wprost do systemu online SecretClient®. Następnie wszystkie ankiety podlegają wnikliwej analizie korektorów i analityków Grupy VSC oraz trafiają do Klientów firmy.


Kto może zostać Tajemniczym Klientem?

Prowadzimy badania nawet w najbardziej odległych miejscach na terenie kraju, niezależnie od tego czy jest to wielotysięczna miejscowość, czy mała wieś. Badania Tajemniczego Klienta są przeznaczone dla osób w różnych grupach wiekowych, od 18 do 75 lat. Dołącz do sieci 70 000 audytorów SecretClient® w całym kraju i miej wpływ na jakość obsługi w swojej okolicy! Możesz łączyć przyjemne z pożytecznym. Jeżeli chcesz realizować badania Mystery Shopping zarejestruj się na stronie: www.audyty.secretclient.com

Cytowany artykuł został opublikowany 13 marca 2015 roku w dodatku specjalnym do Gazety Wyborczej z okazji Międzynarodowego Dnia Konsumenta.


Zobacz wszystkie Aktualności: