Czym skorupka nasiąknie

Czym w mystery shopping skorupka za młodu nasiąknie…

To przysłowie doskonale wpisuje się w mystery shopping, odnosząc się do celu i efektów jakie można uzyskać przez badania marketingowe realizowane metodą Tajemniczy Klient. Powiedzenie „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” wskazuje, że nabyte zawczasu umiejętności i nawyki procentują w dojrzałym życiu. Podobnie jest w biznesie i obsłudze klientów. Poprzez badania mystery shopping, realizowane pod własną marką SecretClient® Grupa VSC pomaga w kształtowaniu pożądanych postaw, nawyków i umiejętności personelu.

Badania Tajemniczy Klient pomagają osiągnąć odpowiednią dojrzałość w kluczowym dla firm obszarze, jakim stała się jakość obsługi klienta. To właśnie od dojrzałości personelu w zakresie nawiązania pozytywnych relacji z klientami, umiejętności skutecznego lecz nienachalnego prowadzenia aktywnej sprzedaży, informowania o cechach produktów, zaletach usług i przewagach konkurencyjnych w ogromnym stopniu zależy dziś sukces rynkowy każdej firmy. Tajemniczy klient odgrywający rolę potencjalnego klienta, nie tylko bada i kontroluje pracowników, ale także pomaga w utrwaleniu u nich pożądanych standardów i nawyków. Mystery shopper sprawdza kompetencje, wiedzę na temat oferowanych produktów, przygotowanie do obsługi klienta i chęć niesienia pomocy. Zwraca również uwagę na kulturę osobistą oraz postawy wobec klienta.

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…” – tę zasadę Grupa VSC stosuje także we własnej sieci mystery shopper, złożonej z przeszło 65.000 audytorów. Reguła ta przyświeca działaniom, które Grupa VSC prowadzi w takich obszarach jak rekrutacja do badań mystery shopping, szkolenia Tajemniczych Klientów i kontrola realizacji audytów, w których właściwe postawy i nawyki są szczególnie cenne. Ponadto Grupa VSC preferuje do roli audytorów mystery shopping osoby, dla których badania Tajemniczy Klient to nie tylko dodatkowa praca i zarobki, ale także hobby. Grupa VSC szczególnie ceni osoby, które chcą aktywnie wpływać na jakość obsługi klientów w swojej okolicy nie tylko poprzez badania marketingowe, ale także dzieląc się opiniami w ramach współpracy łączącej SecretClient®, Polski Program Jakość Obsługi www.jakoscobslugi.pl

Tajemniczy klient i jego typowe zadania:

  1. Ocena wiedzy i kompetencji pracowników oraz ich zaangażowania w doradztwo, także merytoryczne przygotowanie do sprzedaży oraz kontaktu i rozmowy z klientem. Tajemniczy Klient na podstawie scenariuszy, opracowanych przez doświadczonych ekspertów SecretClient® prowadzi konwersację z personelem w naturalny dla danej sytuacji sposób.
  2. Obserwacja wyglądu placówki i jej otoczenia, zwrócenie uwagi na ciągi komunikacyjne, czystość, estetykę, udogodnienia dla klientów, dostępność materiałów reklamowych, materiałów POS, przyjazność i otoczenia punktu obsługi. To dodatkowe aspekty audytu, które w zależności od scenariusza badania Tajemniczy Klient zyskują różne znaczenie.
  3. Mystery shopper w formularzu opracowanym przez ekspertów SecretClient® ocenia jakość obsługi klienta. Formularze mają na celu porównanie stopnia realizacji standardów oraz uzyskanie obiektywnych ocen. Audytor mystery shopping może również w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu w formularzu opisać swoje subiektywne opinie i podzielić się odczuciami.
  4. Tajemniczy klient po wizycie wypełnia ankietę w systemie SecretClient® on-line. To dedykowany system raportowy mystery shopping, który Grupa VSC zaprojektowała i stale rozwija dla swoich Klientów. Pozwala on na wielowymiarową analizę zjawisk, trendów oraz szybką reakcję na wykryte podczas audytów nieprawidłowości. Można dzięki niemu także monitorować poziom utrwalenia pożądanych przez firmę nawyków, umiejętności i postaw personelu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Tajemniczy Klient i wartościami dodanymi SecretClient®.