Gwiazdy Jakości Obsługi 2014

Konsumenci wybrali Gwiazdy Jakości Obsługi 2014.

Głosy milionów konsumentów zdecydowały o wyborze najprzyjaźniejszych firm w Polsce w 2014 roku. Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w siedzibie Business Centre Club w Warszawie, Prezesom i Menedżerom najprzyjaźniejszych firm wręczyliśmy prestiżowe statuetki Gwiazda Jakości Obsługi 2014. Na prowadzonej przez Andrzeja Sołtysika Gali mieliśmy przyjemność gościć wielu najważniejszych menedżerów i prezesów znanych firm oraz ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Podczas Gali zaprezentowane zostały badania marketingowe oraz wyniki i wnioski z rocznej edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi, który trwa nieprzerwanie już od 7 lat. Prowadząc badanie satysfakcji klientów przez 365 dni w roku zapewniamy unikalne w Polsce analizy, pozwalające spojrzeć na jakość obsługi klienta w najbardziej pełny sposób. Co więcej, każdy klient może zasiąść w składzie kapituły decydującej o wyróżnieniu Gwiazd Jakości Obsługi w poszczególnych branżach i mieć realny wpływ na jakość obsługi w Polsce.


Wśród tegorocznych Gwiazd obecni są przedstawiciele wielu znanych marek, sieci sprzedaży, banków i stacji paliw.

W dniu Gali w Gazecie Wyborczej ukazał się dodatek specjalny prezentujący wyniki VII edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi oraz wywiady z laureatami Gwiazd. Wielostronicowa publikacja opracowana została przez analityków Polskiego Programu Jakość Obsługi we współpracy z ekspertami SecretClient®, specjalizującymi się w badaniach Tajemniczy Klient.

W dodatku specjalnym zaprezentowane zostały najnowsze wyniki ogólnopolskiego badania jakości obsługi klienta, wzbogacone o artykuły ekspertów, m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz inspirujące wywiady z przedstawicielami Gwiazd Jakości Obsługi, dzielącymi się innowacyjnymi pomysłami na jakość obsługi klienta oraz marketing relacji.

Dodatek zawiera również opinie konsumentów, którzy służą radą innym klientom oraz wskazują firmom kierunek, w którym powinny podążać by zwiększać poziom satysfakcji klienta. To właśnie konsumenci decydują o udziale firm w Programie zamieszczając swoje opinie na multiplatformie Programu: portalu www.jakoscobslugi.pl i bezpłatnej aplikacji Premia360 na smartfony.

Pobierz dodatek specjalny w PDF.

Współpraca SecretClient® z Polskim Programem Jakość Obsługi, sprzyja firmom które chcą nie tylko prowadzić badania marketingowe Mystery Shopping, ale w pełnym tego słowa znaczeniu optymalizować jakość obsługi klienta. Grupa VSC łącząc obie marki umożliwia pogłębianie wyników badań Tajemniczy Klient poprzez spojrzenie oczami realnych konsumentów.

Dzięki temu badanie satysfakcji klienta nie ogranicza się do standardów firmy, lecz otwiera na spostrzeżenia, uwagi i ciekawe pomysły jej klientów. Pomagają w tym także analizy NPS Pro, nie ograniczające się do badania rekomendacji wyłącznie obecnych klientów, ale rozszerzające badaną próbę o potencjalnych klientów, którzy nie skorzystali z oferty firmy, choć zamierzali to uczynić oraz byłych klientów.

Badania NPS Pro stają się możliwe dzięki dostępowi do społeczności konsumentów 42 tys. firm z 200 branż z 56 tys. miejscowości, obecnych na platformie www.jakoscobslugi.pl.

Mamy Diament Forbes 2014

Kolejny rok z rzędu otrzymaliśmy Diament Forbes.

Ta nagroda potwierdza wyniki jakie SecretClient® osiąga dla swoich Klientów w ramach Grupy VSC, specjalizując się w Mystery Shopping i badaniach satysfakcji klientów. Na podkreślenie zasługuje fakt iż Diament Forbesa odbieramy już po raz trzeci z rzędu. W ten sposób nasza kolekcja składająca się z Gazel Biznesu, Kamertonów Innowacyjności Rzeczpospolitej i dwóch otrzymanych w ubiegłych latach Diamentów miesięcznika Forbes, powiększyła się o Diament 2014!

Na przestrzeni 16 lat specjalizacji, biznesowa skuteczność stała się swoistym znakiem rozpoznawczym SecretClient® na rynku. Firmy, dla których Grupa VSC prowadzi badania jakości obsługi metodą Tajemniczy Klient wielokrotnie przekonały się, że nie muszą traktować badań SecretClient® w kategoriach kosztów, lecz jako inwestycję z szybkim zwrotem. Otrzymany Diament Forbesa jest dowodem na biznesową efektywność SecretClient® i potwierdza, że koncentracja Grupy VSC na tym co jest najważniejsze dla firm, czyli na wynikach ekonomicznych, zostaje doceniane także przez ekspertów i ekonomistów.

Otrzymany Diament Forbesa 2014 jest dla SecretClient® kolejnym powodem do dumy, jednak najcenniejsze są dla nas sukcesy jakie osiągamy każdego dnia dla naszych Klientów. Grupa VSC prowadzi badania marketingowe zorientowane na jakość obsługi klienta z różnych grup docelowych. Pomaga polskim i światowym markom, sieciom sklepów, bankom, stacjom paliw, firmom telekomunikacyjnym podnosić satysfakcję klientów, a wraz z nią wyniki i zyski.

Przyczyniają się do tego realizowane przez SecretClient® badania Mystery Shopping, pomagające optymalizować standardy obsługi i utrzymywać je w rozproszonych kanałach dystrybucji. Grupa VSC łączy także technikę Mystery Shopper z lojalnością i motywacją, m.in. poprzez programy partnerskie, lojalnościowe, konkursy w sieci sprzedaży, programy pracownicze i handlowe. Eksperci SecretClient® dzięki temu dbają o to aby motywacja przekładała się na najwyższe standardy obsługi i pro-aktywne postawy personelu. Badania Tajemniczy Klient mogą także wprost prowadzić do bardzo wyraźnych wzrostów sprzedaży, np. dzięki budowie sieci ambasadorów marki oraz konkursom premiującym rekomendacje i właściwe postawy sprzedawców.

Forbes przyznał Diamenty Forbesa po raz ósmy. Rokrocznie otrzymują je przedsiębiorstwa najszybciej zwiększające swoją wartość w rankingu tzw. „szwajcarskim”, tj. łączącym technikę majątkową i dochodową, który uwzględnia zestawia wyniki EBIT i ROA, płynność finansową, wzrost wartości rynkowej, know-how oraz potencjał pracowników. Dziękujemy za nagrodę i dedykujemy ją wszystkim Klientom SecretClient® dla których prowadzimy badania Tajemniczy Klient, pomagamy wykorzystywać te audyty w systemach wynagrodzeń i programach motywacyjnych oraz realizujemy badania satysfakcji klientów.

Zapraszamy do współpracy, z diamentowym przełożeniem na wyniki! Więcej.