Badania Marketingowe

Polski Program Jakości Obsługi

Naszą misją jest dopasowanie jakości obsługi w Polsce do najlepszych wzorców i standardów.

Jako jedyni łączymy badania SecretClient® z analizą opinii prawdziwych konsumentów i narzędziami Polskiego Programu Jakości Obsługi. Dzięki temu wiemy jak efektywnie przełożyć badania marketingowe na jakość obsługi klienta oraz ile może zyskać firma dzięki większej aktywności sprzedawców oraz poprawie standardów obsługi.

Wspólnie z Polskim Programem Jakości Obsługi stworzyliśmy nowoczesną platformę, umożliwiającą komunikację konsumentów z firmami. Dzięki niej konsumenci dzielą się opiniami na temat firm i instytucji, a te zyskują możliwość dialogu ze społecznością konsumentów oraz stałego monitoringu jakości obsługi i usług w swojej firmie, jak i całej branży. O Programie dowiesz się więcej TUTAJ.

Polski Program Jakości Obsługi rokrocznie wyłania liderów jakości obsługi w Polsce. Tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi, ceniony przez 10 milionów konsumentów, stanowi ważny sygnał dla obecnych i potencjalnych klientów wyróżnionych godłem firm, ich pracowników, partnerów biznesowych, inwestorów oraz kontrahentów. Komunikuje bezcenne wartości w biznesie, takie jak jakość, solidność, zaufanie, przyjazność i prestiż.

Gwiazdą wyróżniani są liderzy jakości obsługi w poszczególnych branżach. Polski Program Jakości Obsługi od lat utrzymuje elitarny charakter, wyróżniając godłem wyłącznie wąskie grono firm. W zależności od szerokości branży wyłania w każdej kategorii jedynie od 1 do 3 laureatów. Wyjątkowość Gwiazd wynika także z faktu, że to właśnie konsumenci decydują o wyróżnieniu firmy, a nie plebiscyt popularności czy tajemnicze kapituły.

Wybierz zakres i korzyści w Twojej firmie:

  • Dostęp do unikalnych narzędzi do badania satysfakcji klienta i NPS.
  • Możliwość szybkiego uruchomienia i realizacji badań CAWI w oparciu o gotowe narzędzia i dużą grupę respondentów – rzeczywistych klientów wskazanych firm oraz wsparcie doboru próby.
  • Raporty branżowe i wiedza Polskiego Programu Jakości Obsługi, jako wartość dodana w ramach badań konkurencji.
  • Lepsze scenariusze badań Mystery Shopping, oparte o doświadczenia prawdziwych klientów, na podstawie tysięcy opinii konsumentów z platformy jakoscobslugi.pl.
  • Program certyfikujący Gwiazda Jakości Obsługi. Gwiazda wyróżnia na tle konkurencji. Klienci preferują sprawdzone, rekomendowane przez innych marki. Z badań PPJO wynika, że spośród dwóch podobnych ofert, 8 na 10 klientów wybiera markę Gwiazdy Jakości Obsługi.
  • Możliwość wykorzystania wiedzy eksperckiej i raportów branżowych do optymalizacji standardów oraz szkoleń personelu – oparcia ich o życiowe przykłady i doświadczenia rzeczywistych klientów.

Wynikiem synergii badań marketingowych SecretClient® oraz Polskiego Programu Jakości Obsługi i portalu jakoscobslugi.pl są nie tylko lepsze scenariusze badań satysfakcji i Tajemniczego Klienta, płynące z doświadczeń prawdziwych konsumentów. Połączenie wiedzy i pracy eksperckiej doprowadziło do wypracowania unikalnego na polskim rynku know-how w zakresie badania opinii i satysfakcji klientów, badań CAWI, CATI, NPS oraz badania i benchmarkingu konkurencji. Łącząc doświadczenia pomagamy także firmom tworzyć i rozwijać programy lojalnościowe B2B i B2C oraz programy motywacyjne dla personelu. Zajmuje się tym trzeci filar Grupy VSC: programylojalnosciowe.pl.

Misja Polskiego Programu Jakość Obsługi.

Naszą misją jest systematyczna poprawa jakości obsługi w Polsce. Realizujemy ją poprzez monitoring jakości obsługi w Polsce. Od wielu lat prowadzimy stałe badanie jakości obsługi klienta, opierające się na analizie opinii konsumentów tysięcy firm i instytucji. Prowadzony przez nas od 2008 roku ogólnopolski panel badawczy zachowań konsumenckich, dostarcza cennych danych na temat satysfakcji klientów w całej Polsce. Realizując swoją misję co roku wskazujemy najprzyjaźniejsze firmy, wyróżniając je Gwiazdami Jakości Obsługi. W ramach Polskiego Program Jakości Obsługi wygrywają jednak obie strony rynku: zarówno farmy, jak i konsumenci. Przedsiębiorstwa, w oparciu o zakrojone na szeroką skalę badanie opinii konsumentów zyskują wiedzę i cenne wskazówki, dzięki którym mogą poprawiać swój marketing relacji z klientami i oferować im lepsze standardy obsługi. Konsumenci zaś, poprzez możliwość wywierania wpływu na firmy i ich standardy, mają realny wpływ na poprawę jakości obsługi w swoim otoczeniu oraz wzrost wygody zakupów.

Co nasz wyróżnia?

Polski Program Jakości Obsługi to najszerzej zakrojone badanie jakości obsługi klientów w Polsce i jedyny program wyłaniający laureatów wyłącznie na podstawie opinii prawdziwych klientów – ponieważ to oni stanowią kapitułę Gwiazd Jakości Obsługi. Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ nie wyłaniamy laureatów na podstawie wywiadów z wąską grupą respondentów w krótkim zakresie czasu, a opinię może zgłosić KAŻDY konsument w Polsce, w dowolnym momencie. U nas nie ma wyróżnionego jury specjalistów, gdyż ekspertami są po prostu wszyscy konsumenci, którzy zgłosili chociaż jedną opinię. Tysiące konsumentów w całej Polsce zgłaszają swoje opinie na temat firm i instytucji 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Jak zostać Gwiazdą Jakości Obsługi?

Polski Program Jakości Obsługi nie jest plebiscytem, czy głosowaniem na najpopularniejsze marki. Podstawą naszego programu jest zaawansowane metodologicznie, szeroko zakrojone badanie jakości obsługi klienta. Gwiazdę Jakości Obsługi można zdobyć jedynie zyskując uznanie w oczach konsumentów i ich satysfakcję z jakości obsługi. Godło Gwiazdy otrzymują wyłącznie te firmy, które wykazały się najwyższą jakością obsługi w badaniu satysfakcji klienta oraz dodatkowo zyskały rekomendacje klientów w badaniu NPS. Prestiżowy tytuł Gwiazdy Jakości obsługi przyznają więc sami konsumenci, a firmy nie muszą zgłaszać swojego uczestnictwa w Programie, gdyż są one nominowane do udziału w nim przez klientów, dzielących się opiniami na portalu jakoscobslugi.pl oraz w aplikacji mobilnej. Wyniki badania jakości obsługi są dostępne publicznie, dla wszystkich zainteresowanych. Co roku publikujemy również listę nagrodzonych firm, wierząc, że ich dokonania i praktyki staną się wzorcem dla innych – w ten sposób realizujemy naszą misję doskonalenia jakości obsługi w Polsce.

Opinia konsumenta się liczy.

Jakość obsługi jest nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Wszyscy jesteśmy konsumentami i codziennie dokonujemy wielu transakcji. Zaczynamy dzień od umycia zębów – pasta do zębów której użyjemy musiała zostać gdzieś kupiona, dostępność wody w kranie wiąże się z obsługą przedsiębiorstwa wodociągowego, lustro, umywalka, ręczniki – to wszystko przywieźliśmy ze sklepu i ktoś nam je zamontował… Na każdym mieliśmy więc kontakt z jakością obsługi klienta. Skąd jednak wiedzieć gdzie zostaniemy lepiej obsłużeni, a których miejsc i sprzedawców lepiej unikać? Który z banków jest wart naszego zaufania i powierzenia mu naszych oszczędności? Stworzony przez Grupę VSC portal jakoscobslugi.pl pomaga odpowiedzieć na te pytania i setki innych. Można na nim uzyskać informacje, które ułatwiają codzienne życie oraz życiowe decyzje. Dodadzą pewności, pomogą uniknąć rozczarowań i zaoszczędzić czas, Tak łatwo możemy skorzystać z rekomendacji innych osób.

Twoja opinia się liczy!

Polski Program Jakości Obsługi tworzy zupełnie nową jakość, otwartą na różne punkty widzenia, bezpieczną i przyjazną. Dbamy o to, aby społeczność skupiona wokół portalu jakoscobslugi.pl unikała hejtu i mowy nienawiści, co w realiach polskiego internetu stanowi wyróżnik i istotną wartość. Jeśli narzekamy, krytykujemy – to staramy się to robić konstruktywnie. Gdy chwalimy i rekomendujemy, to rozsądnie i z umiarem. Jak wygląda badanie jakości obsługi klienta w naszym wydaniu? Każdy konsument w Polsce może zgłosić swoją opinię na naszym portalu jakoscobslugi.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej Premia360. Dzieląc się swoimi uwagami i doświadczeniami z innymi konsumentami wpływa na poprawę jakości obsługi, ponieważ firmy uważnie wsłuchują się w nasze głosy.

Metodologia badania jakości obsługi klienta

Polski Program Jakość Obsługi prowadzi badanie satysfakcji klientów w sposób ciągły. Monitoruje opinie klientów w całej Polsce, 24 godziny na dobę, przez 365 dni w rok. O dowolnej porze, w dowolnym miejscu, każdy konsument może zgłosić opinię na temat dowolnej firmy bądź instytucji, korzystając z portalu www.jakoscobslugi.pl oraz darmowej aplikacji na smartfony: Premia360. na podstawie zebranych w ten sposób danych, nasi analitycy wyliczają wskaźniki satysfakcji klientów dla wielu branż i firm. Konsumenci mogą zgłosić opinię na dwa sposoby: w sposób standardowy, lub skrócony. Standardową opinię zgłaszają korzystając z formularza, w którym opisują wrażenia związane z jakością obsługi we wskazanym miejscu, sklepie, placówce, firmie. Mogą zawrzeć w opisie własne pomysły i zalecenia dla firm, wskazać oczekiwania w zakresie usprawnień procesów i standardów obsługi, lub wyrazić uznanie i rekomendację. Oceniają także na skali kilka obszarów jakości obsługi, takich jak: organizacja i czas obsługi, wiedza i kompetencje personelu, zachowanie personelu, oferta, cena, asortyment, a także wygląd miejsca obsługi.

Szybkie opinie klientów.

Opinię tekstową może zgłosić wyłącznie zalogowany użytkownik. Konsument może również zgłosić opinię skróconą, zaznaczając dla wybranej firmy odpowiednią ilość gwiazdek na skali – w ten sposób realizowane jest skrócone badanie satysfakcji klienta, odnoszące się wyłącznie do ogólnego poziomu zadowolenia z jakości obsługi w danym miejscu i czasie. Takie uproszczone opinie mogą być zgłaszane przez niezalogowanych użytkowników, lecz warto zaznaczyć, że mają one mają dużo mniejszy wpływ na algorytmy wyliczające wskaźniki jakości obsługi dla firm i branż, niż w przypadku rozwiniętych opinii zalogowanych użytkowników.

Polski Wskaźnik Satysfakcji Konsumentów

Na portalu jakoscobslugi.pl prezentujemy Polski Wskaźnik Satysfakcji Konsumentów – w skrócie PCSI (z ang. Polish Customer Satisfaction Index). Wskaźnik ten określa poziom satysfakcji konsumentów z jakości obsługi w Polsce. Wskaźnik PCSI jest wyliczany na bazie algorytmu, który poddaje analizie wiele zmiennych, m.in. oceny jakości obsługi zgłaszane przez społeczność polskich konsumentów za pośrednictwem portalu jakoscobslugi.pl oraz aplikacji Premia360 na urządzenia przenośne typu smartfony i tablety. Polski Wskaźnik Satysfakcji Konsumentów podawany jest w analogiczny sposób do innych, międzynarodowych wskaźników na skali od 0 do 100%. Dzięki temu wyniki badania jakości obsługi, realizowanego w Polsce, mogą być porównywane z rezultatami badań realizowanych np. w Stanach Zjednoczonych (wskaźnik ACSI – The American Customer Satisfaction Index).

Użyteczność opinii

Polski Program Jakości Obsługi dba o to, aby społeczność konsumentów zgłaszał opinie w taki sposób, aby były one rzetelne i użyteczne z punktu widzenia innych konsumentów, jak również firm. Użytkownicy portalu i aplikacji mobilnej na szereg sposobów obligowani są do podawania prawdziwych informacji, a ponadto inni użytkownicy mają możliwość odnoszenia się do opinii poprzez system komentarzy. Wszelkie zgłoszenia naruszeń są weryfikowane. Ponadto konsumenci zachęcani są do podawania jak największej liczby istotnych szczegółów opisywanego zdarzenia, co wpływa na rzetelność i wiarygodność opinii i sprawia, że stają się one użyteczne dla innych. Konsumenci opisują swoje osobiste doświadczenia, związane z konkretnym kontaktem z firmą, bądź odwiedzinami jej sklepu, placówki, zwracając uwagę na takie aspekty jak: ogólna jakoś obsługi, uprzejmość i kompetencje personelu, wygląd i estetyka miejsca obsługi, oraz dostępność oferty.

Gwiazda Jakości Obsługi.

Tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi to ważny sygnał dla obecnych i potencjalnych klientów wyróżnionych tym godłem firm, ich pracowników, partnerów biznesowych, inwestorów oraz kontrahentów. Komunikuje bezcenne wartości w biznesie, takie jak jakość, solidność, zaufanie, przyjazność i prestiż. Gwiazdą wyróżniani są liderzy jakości obsługi w poszczególnych branżach. Każda firma, która otrzyma Godło, buduje w oczach swoich klientów wizerunek firmy dbającej o jakość obsługi, otwartej na opinie i potrzeby konsumentów. Nagrodę przyznają nie tajemnicze kapituły, lecz prawdziwi klienci firm i instytucji, którzy dokonują własnej oceny jakości obsługi, związanej z konkretnym zakupem bądź kontaktem z siecią sprzedaży, obsługi, serwisu, itp.

W jaki sposób firma może zdobyć Gwiazdę Jakości Obsługi?

Godło przyznawane jest nieodpłatnie liderom jakości obsługi w poszczególnych branżach. Otrzymują je firmy, które nie tylko od święta zwracają uwagę na jakość obsługi swoich klientów. Badania Tajemniczy Klient, połączone z aktywnym nawiązaniem dialogu z konsumentami w ramach Polskiego Programu Jakość Obsługi mogą wskazać firmie najkrótszą drogę do elitarnego grona Gwiazd Jakości Obsługi w Polsce. Polski Program Jakość Obsługi od lat utrzymuje elitarny charakter, wyróżniając godłem wyłącznie wąskie grono firm. W zależności od szerokości branży wyłania w każdej kategorii od 1 do kilku laureatów. Wyjątkowość Gwiazd wynika także z faktu, że to sami konsumenci decydują o wyróżnieniu firmy, a nie plebiscyt popularności czy tajemnicze kapituły.

Dlaczego warto być Gwiazdą?

Gwiazda wyróżnia na tle konkurencji. Klienci preferują sprawdzone, rekomendowane przez innych marki. Z badań wynika, że spośród dwóch podobnych ofert, 8 na 10 klientów wybiera markę Gwiazdy Jakości Obsługi. Gwiazda Jakości Obsługi wzmacnia wizerunek marki w oczach kontrahentów, partnerów biznesowych i inwestorów, dla których duże grono zadowolonych klientów stanowi obiecującą prognozę na przyszłość. Warto wspólnie z taką firmą pomnażać zyski. Godło motywuje również pracowników firmy. Sprawia, że personel bardziej ufa firmowym standardom obsługi, chętniej je stosuje w praktyce i częściej się uśmiecha, co jak dowodzą badania satysfakcji klientów pozytywnie przekłada się na wzrost wyników firmy. Z badań rozpoznawalności znaku Gwiazda Jakości Obsługi wynika, że godło jest rozpoznawane już przez 10 milionów Polaków. Jednoznacznie kojarzy się z pozytywnymi cechami i emocjami, a firmy wyróżnione Gwiazdą są postrzegane jako wiarygodne, przyjazne, otwarte na potrzeby konsumentów.

Programy motywacyjne dla pracowników

Organizujemy wewnętrzne programy motywacyjne dla sprzedawców, zespołów, oddziałów oraz partnerów i pośredników firmy. Programy mogą być oparte o rozmaite kryteria i cele, a jednym z nich może być zogniskowanie personelu firmy na jakość obsługi klienta oraz do tego, aby każdy z pracowników znał i stosował w praktyce firmowe standardy jakości obsługi. Takie cele może realizować wewnętrzny Program Jakości Obsługi w Państwa firmie. Zwykle poszczególni pracownicy i placówki firmy oferują jakość obsługi klienta na różnym poziomie. Warto zidentyfikować liderów, którzy pozytywnie wyróżniają się na tle innych, aby nagrodzić ich pracę i podkreślić znaczenie standardów jakości obsługi dla całego zespołu Państwa firmy. Nagrodą dla liderów mogą być specjalne certyfikaty i statuetki Jakości Obsługi. Pamięta się je dłużej niż premie pieniężne oraz stanowią dla innych pracowników punkt odniesienia oraz wzorzec proklienckich postaw. Uroczystość nagradzania może zostać zorganizowana w ramach firmowych szkoleń, konferencji, bądź w formie Gali, pod patronatem Polskiego Programu Jakość Obsługi.

Program motywacyjny Jakości Obsługi dla personelu.

W ramach wewnętrznego Programu Jakości Obsługi w Państwa firmie eksperci z Polskiego Programu Jakości Obsługi pomogą w tworzeniu zasad, regulaminu i narzędzi badawczych. Badanie marketingowe może zostać oparte o opinie konsumentów, może także obejmować audyty Mystery Shopping, podczas których tajemniczy klienci pomogą ocenić jakość obsługi i pracę poszczególnych zespołów i pracowników. Następnie pomagamy w przygotowaniu rankingów. Warto nagradzać personel za ustalone przez firmę wskaźniki np. poziom realizacji wskazanych standardów i wysoki poziom satysfakcji klientów. Poprzez wprowadzenie elementów rywalizacji następuje wzrost motywacji personelu i podnoszenie poprzeczki. Firma dywersyfikuje narzędzia motywacji, którymi są już nie tylko premie pieniężne. Dlaczego warto zlecić nam przygotowanie i właśnie z nami zrealizować taki program motywacyjny dla pracowników? Ponieważ prestiż marki Polskiego Programu Jakości Obsługi wzmocnia skuteczność akcji i jej wizerunek w oczach pracowników. Zewnętrzny audyt potwierdzi także, że przyjęte w firmie standardy jakości obsługi klientów mają sens.

Rankingi w systemach motywacyjnych dla pracowników

Podstawą rankingów mogą być audyty Tajemniczy Klient oraz badania Mystery Shopper w kanałach komunikacji, realizowane przez SecretClient® – ściśle specjalizującą się w Mystery Shopping i dysponującą siecią 50.000 Tajemniczych Klientów z 6.000 miejscowości. Wykorzystujemy także badania satysfakcji klientów, konsumentów, kontrahentów i pośredników, połączone z badaniem NPS, realizowane w formie wywiadów telefonicznych CATI, osobistych CAPI lub ankiet internetowych CAWI, a także opinie klientów z platformy jakoscobslugi.pl oraz aplikacji na smartfony Premia360, pozwalającej pozyskiwać opinie konsumentów bezpośrednio w punktach sprzedaży. Programy motywacyjne dla personelu i pośredników, w ramach Grupy VSC, realizujemy wspólnie z ekspertami z Dep. Lojalności i Motywacji programylojalnosciowe.pl, których specjalizację od 1998 roku stanowi projektowanie i kompleksowa obsługa programów lojalnościowych, programów partnerskich oraz konkursów i rankingów dla pracowników.

Raporty branżowe i benchmarking konkurencji.

Program Jakości Obsługi, każdego dnia od 2008 roku, prowadzi badanie satysfakcji konsumentów w Polsce. W trybie ciągłym zbiera opinie klientów przeszło 45 tys. firm z 200 branż. Analizowane dane pozwalają na opracowanie raportów dla wskazanych branż w oparciu o wskaźnik PCSI – Polish Customer Satisfaction Index, czyli Polski Wskaźnik Satysfakcji Konsumentów. To jedyne tego typu publikacje w Polsce. Wyróżnia je ogromna próba (N w zależności od branży) oraz to, że podstawę stanowi ilościowa i jakościowa analiza opinii rzeczywistych klientów poszczególnych firm. Raporty zawierają szczegółowe omówienie wyników firm w branży i pozwalają porównać je na tle konkurencji, dając solidne podstawy do doskonalenia firmowych standardów. Dostarczając cennych wskazówek w zakresie rozwoju marketingu relacji.

Badania procesu jakości obsługi klienta.

Audyty jakości obsługi klientów – nie ulega wątpliwości fakt, że najlepszym sposobem na sprawdzenie jakości obsługi klienta w firmie jest zaangażowanie zewnętrznych audytorów. Jeszcze lepiej, kiedy audyty planują i koordynują eksperci z wieloletnim, specjalistycznym doświadczeniem. W Mystery Shopping takim ekspertem jest Grupa VSC. Realizujemy audyty pod własną marką SecretClient®, która dla naszych Klientów oznacza szerszy zakres i więcej korzyści niż zwykły Mystery Shopping.

Spójrz obiektywnie na badania marketingowe.

Badania marketingowe Tajemniczy Klient dostarczają obiektywnych danych, ponieważ Mystery Shopper nie interpretuje wyników, lecz stwierdza fakty i opisuje zdarzenia. Wnioskami zajmują się analitycy SecretClient® opierając się na celach i zakresie badania oraz wieloletnim doświadczeniu i praktyce. Wyniki audytów dostępne są dla firmy na bieżąco w systemie online, a po zakończeniu badania sporządzany jest raport podsumowujący, który zawiera szczegółową analizę oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy.

Czy Twoja firma odpowiada klientom?

Oferujemy firmom aktywne uczestnictwo w dialogu z klientami w ramach Multiplatformy Polskiego Programu Jakość Obsługi, obejmującej wielomilionową społeczność portalu jakoscobslugi.pl i aplikacji mobilnej Premia360 na smarfony. Poprzez udzielanie odpowiedzi na zamieszczane obserwacje i opinie, firma nie tylko komunikuje się z autorem opinii, ale także zyskuje szansę wyjaśnienia tysiącom innych konsumentów szczegółów własnej polityki jakości.

Włącz powiadomienie o opiniach klientów.

Twoja firma może być na bieżąco informowana o zgłaszanych opiniach na swój temat i zyskuje możliwość natychmiastowej reakcji. Konstruktywna odpowiedź firmy wywołuje u klientów często efekt „WOW!”. Klienci lepiej oceniają firmy otwarte na dialog i są im w stanie wybaczyć pewne niedociągnięcia, zachowując lojalność i motywację. Warto słuchać i odpowiadać na opinie również po to, aby zostać Gwiazdą. Razem ze społecznością konsumentów oraz czołowymi mediami co roku wyłaniamy najbardziej przyjazne firmy w Polsce i na uroczystej Gali w Business Centre Club, przyznajemy Godło Gwiazda Jakości Obsługi®, które jest rozpoznawane i cenione przez 10 milionów Polaków.

Gala Jakości Obsługi w Bussines Centre Club.

Zwieńczeniem kolejnych, corocznych edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi jest uroczysta Gala w siedzibie Bussines Centre Club w Warszawie. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia Prezesi i Menedżerowie najbardziej przyjaznych firm w Polsce otrzymują statuetki i certyfikaty Gwiazdy Jakości Obsługi. Na Gali prezentowane są także najświeższe badania marketingowe, określające wskaźnik satysfakcji konsumentów w Polsce PCSI – Polish Customer Satisfaction Index. Obecni na Gali przedstawiciele biznesu mają wyjątkową okazję do podzielenia się doświadczeniami w gronie liderów jakości obsługi oraz ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Spojrzeć obiektywnie na badania marketingowe.

Grupa VSC, organizator Polskiego Programu Jakości Obsługi, od 1998 roku specjalizuje się w marketingu relacji, badaniach satysfakcji i Mystery Shopping oraz programach motywacyjnych. W celu kompleksowej analizy jakości obsługi w Państwa firmie, rekomendujemy połączenie badania jakościowego Mystery Shopping z badaniem kanałów komunikacji. Oferujemy także benchmarking konkurencji, poszerzenie wyników o analizę opinii konsumentów oraz możliwość nawiązania z nimi dialogu.

Dowiedz się jeszcze więcej od ekspertów Polskiego Programu Jakości Obsługi: program@jakoscobslugi.pl