Badania Marketingowe

Badania rynku i opinii CATI, CAWI

Szybkość i precyzja badań, dzięki gotowym narzędziom oraz doświadczeniu.

Badania marketingowe CATI, prowadzone metodą Computer Aassisted Telephone Interviews, czyli wywiadów telefonicznych, przy wsparciu technologii informatycznych realizujemy bezpośrednio w naszej siedzibie, gdzie gwarantujemy nadzór doświadczonych koordynatorów, odpowiednie zaplecze Call-Centre i pełen zakres kontroli.

Badania CATI pozwalają m.in. prowadzić badania NPS, pogłębione badania satysfakcji konsumentów, partnerów handlowych, pośredników, badania potrzeb i oczekiwań. Zapewniamy odpowiedni system raportowy, a wraz z nim szybkość procesu gromadzenia i analizy danych. 

Computer Assisted Web Interviews, to badania ilościowe, prowadzone za pomocą ankiet online. Oferujemy zarówno wsparcie doboru grupy docelowej do badania klientów firmy, jak i realizację badania na dobieranej wg ustalonych kryteriów próbie polskich konsumentów, w ramach baz danych Polskiego Programu Jakości Obsługi. Pomagamy także w dotarciu z badaniem do klientów konkurencji. 

Badania CAWI znajdują doskonałe zastosowanie m.in. w badaniach NPS, do badania satysfakcji klientów, weryfikacji kampanii marketingowych, badaniach wiedzy itp. Pracujemy w oparciu ogromne doświadczenie w badaniach online, oraz nowoczesne rozwiązania, przygotowywane i rozwijane przez własny dział IT. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, wspierające badania opinii i rynku oraz procesy komunikacyjne w ramach przygotowania i realizacji badań.

Żadna firma nie mogłaby istnieć bez klientów, dlatego badanie ich satysfakcji nie tylko dostarcza odpowiedzi na kluczowe dla firmy pytania, ale jest po prostu konieczne. Trudno wyobrazić sobie, aby dział sprzedaży, marketingu, dział szkoleń i HR funkcjonowały bez kluczowych informacji, dostarczanych przez badania satysfakcji klienta. Realizujemy zarówno badania w zakresie B2B jak i B2C. 

Wybierz zakres i korzyści badań CATI w swojej firmie:

 • Szybki czas uruchomienia i realizacji badania, zbierania danych i generowania raportów.
 • Przeprowadzenie wywiadów w terminach dogodnych dla respondentów.
 • zastosowanie systemu IT nadzorującego proces wypełniania kwestionariusza.
 • Ograniczenie możliwości pominięcia pytań, nadzór udzielania kompletnych odpowiedzi, kontrola logiczna odpowiedzi.
 • Możliwość zestawiania raportów z badania CATI z wiedzą na temat zachowań i satysfakcji konsumentów, w tym odbiorców konkurencji, na podstawie badań Polskiego Programu Jakości Obsługi i platformy jakoscobslugi.pl 

Badania CAWI umożliwiają ankietowanie największych grup respondentów w możliwie najkrótszym okresie czasu. Badanie może mieć także charakter anonimowy lub personalizowany przy użyciu kodowania linków do poszczególnych ankiet. Badania CAWI mogą stanowić ważne narzędzie z punktu widzenia biznesu całej firmy, jak i dla poszczególnych działów: sprzedaży, marketingu, badań, szkoleń, HR.

Wybierz zakres i korzyści badań CAWI w swojej firmie:

 • Szybkie przygotowanie i realizacja badania, dzięki gotowym narzędziom do badań online i sprawności etatowych informatyków naszej firmy.
 • Ankiety CAWI mogą trafić równocześnie do dużych grup respondentów lub ściśle wyselekcjonowanych osób, które mogą wypełnić kwestionariusz w wygodnej dla siebie chwili, w dowolnym miejscu z dostępem do sieci internet.
 • Metoda CAWI stwarza u respondentów większe poczucie anonimowości i skłania ich do większej otwartości, odpowiedzi na pytania o wiek, zarobki i inne bardziej osobiste kwestie.
 • Ankiety online mogą być wzbogacone dodatkowymi materiałami, obok pytań tekstowych może zostać umieszczona grafika, zdjęcia, elementy multimedialne, np. animacje, filmy, pliki dźwiękowe.
 • System online może także dodatkowo weryfikować poprawność logiczną wprowadzanych odpowiedzi, zaznaczać braki lub błędy i prosić respondenta o podjęcie określonych aktywności. 
 • Badania CAWI to także szybka i wygodna analiza wyników. Dane z ankiet trafiają bezpośrednio do bazy danych w systemie raportowym, gdzie są natychmiast przetwarzane w raporty.

Grupa VSC dysponuje ogromnym doświadczeniem w realizacji badań telefonicznych oraz ankiet online. Traktujemy je zwykle nie jako odrębne badania marketingowe, lecz jako elementy większej całości, składającej się na cały proces zdobywania wiedzy na temat rynku, zachowań i potrzeb klientów. Dlatego polecamy zestawianie badań CATI i CAWI z innymi metodami, takimi jak np. Mystery Shopping oraz ze stałym monitoringiem satysfakcji klientów, kontrahentów i pośredników 45.000 firm z 200 branż, realizowanym na portalu jakoscobslugi.pl oraz przy użyciu aplikacji na smartfony Premia360. Jesteśmy jedyną firmą badawczą, realizującą badania satysfakcji w ramach Polskiego Programu Jakości Obsługi, uczestniczącą w przyznawaniu prestiżowego Godła: Gwiazda Jakości Obsługi.

Metodologia, zalety oraz ewentualne ograniczenia badań CATI i CAWI.

CATI (computer assisted telephone interview) czyli wywiady telefoniczne, wspomagane komputerowo przez lata były jedną z najpopularniejszych metod badań marketingowych Polsce. Ankiety, wypełniane podczas rozmowy telefonicznej z respondentem cechuje szybkość oraz relatywnie niski koszt realizacji badania. W miarę upowszechniania się internetu i urządzeń typu komputery stacjonarne, notebooki, tablety, smartfony coraz większą sprawność, a wraz z nią i popularność zyskują badania CAWI – Computer Assisted Web Interviews, tj. wywiady realizowane online. Obie metody należą do grupy badań ilościowych, a różni je fakt obecności osoby prowadzącej badanie i stawiającej pytania ankietowe w CATI i brak takiego pośrednika w CAWI. Zaróno CATI, jak i CAWI umożliwiają zbieranie danych, które można następnie odwzorować do opisywania całej populacji. Warunkiem jest przeprowadzenie właściwego doboru próby wg odpowiednich kryteriów ilościowych i jakościowych.

Zaletami tych metod badania rynku, są przede wszystkim relatywnie niskie koszty oraz szybki czas pozyskiwania danych. Organizując badanie z jednego ośrodka w kraju, można przeprowadzić dużą serię wywiadów z respondentami z całej Polski. Zaoszczędzamy także czas przetwarzania danych, ponieważ te są od razu gromadzone w systemie komputerowym, bez konieczności żmudnego wprowadzania i kodowania wyników, typowej dla ankiet papierowych. Zyskujemy tym samym natychmiastowy dostęp do analizy danych i możliwość szybkiego uzyskania pierwszych wniosków, nawet jeszcze w trakcie realizacji badania. Metody CATI i CAWI z punktu widzenia realizatora badania marketingowego, ma jednak nie tylko same zalety, ale i pewne ograniczenia. Jednym z nich jest długość ankiety i czas trwania wywiadu. Zbyt duża liczba pytań zadawanych respondentom przez telefon może powodować niechęć do udziału w badaniu, a zbyt rozbudowane ankiety internetowe zniechęcają do ich wypełnienia lub mogą powodować przerwanie badania.

Wielką zaletą badań CAWI (Computer Assisted Web Interviews, tj. wywiady realizowane za pośrednictwem internetu) jest fakt, iż można je realizować na bardzo dużych próbach, w krótkim czasie i stosunkowo niskich kosztach. Respondent w większym stopniu ma poczucie anonimowości, niż w przypadku innych metod badań marketingowych, co zwiększa jego skłonność do udzielania odpowiedzi na bardziej wrażliwe pytania. Dzięki systemowi on-line, stale nadzorowanemu przez informatyków Grupy VSC przetwarzanie danych w trakcie badania i po jego zakończeniu jest bardzo sprawne i szybkie. Ankiety online stwarzają większe możliwości w zakresie konstrukcji kwestionariusza, który może zawierać check-boxy, listy rozwijane, odpowiedzi wielokrotnego wyboru, odpowiedzi wariantywne, a także respondent może mieć możliwość dodawania własnych komentarzy, skanów, plików.

Ankiety online mają szereg zalet i niewiele minusów, chociaż należą do nich: brak możliwości dopytania lub doprecyzowania udzielonej odpowiedzi, brak możliwości kontroli zjawisk mogących zakłócić udział w badaniu, ograniczona możliwość weryfikacji kto fizycznie wypełnił ankietę – przykładowo istniej ryzyko, że osoba otrzymująca zaproszenie do udziału w badaniu pozostawi na ekranie otwartą ankietę i wypełni ją ktoś inny. Wypełniając kwestionariusz elektroniczny osobom badanym łatwiej także jest ukryć prawdę lub mijać się z prawdą, traktować odpowiedzi jako dowcip, lub po prostu konfabulować. To nie jest masowe zagrożenie, ale ale powinno być brane pod uwagę. Rozwiązaniem bywa rozmieszczenie w całej ankiecie odpowiednich pytań, których celem będzie dodatkowa weryfikacja osoby wypełniającej kwestionariusz badawczy.

Zespół SecretClient® realizuje realizuje zarówno badania telefoniczne CATI, jak i badania on-line CAWI, w których respondent otrzymuje indywidualny dostęp do kwestionariusza badawczego przez przeglądarkę internetową. Pytania kwestionariuszowe są pobierane z zabezpieczonego serwera i mogą pojawiać się wariantywnie, w zależności od odpowiedzi udzielonych wcześniej. System online może także dodatkowo weryfikować poprawność logiczną odpowiedzi, które następnie zapisywane są w systemie raportowym i mogą od razu podlegać analizie.